Tabulky
Milan Jirsák
Publikováno v Seznam

Tabulky

Seznam vybraných tabulek externích a interních.
Například: BMI, Hodnoty tlaku krve, Éčka, Kouřový bod tuků a olejů atd.
Nutriční hodnoty vybraných potravin rozdělených do kategorií.