Vývojová období člověka
Milan Jirsák
Publikováno v Tělo

Vývojová období člověka

Základní informace Ve vývojových obdobích člověka (v ontogenetickém vývoji) můžeme pozorovat řadu změn, které jsou dvojího druhu: růstové a vývojové. Oba procesy jsou primárně určeny dědičnými faktory, jejichž uplatnění však ovlivňují faktory prostředí. Každé období v lidském životě přináší něco jiného a vždy je možné se z něčeho těšit, pokud tomu trochu aktivně pomůžeme. Musíme […]

Spánek
Milan Jirsák
Publikováno v Aktuality, Tělo

Spánek

Kvalitní spánek je jednou ze základních tělesných potřeb.
Rušení nebo neumožnění spánku vede k potřebě spánku mimo obvyklou dobu a k psychickým potížím, od mírných až po velmi závažné.
Hluboký spánek podporuje obnovu buněk a tkání.
Sexualita
Milan Jirsák
Publikováno v Tělo

Sexualita

Sexualita není špinavá nebo sprostá. Je to báječná součást života. Je to soubor vlastností a jevů, které vyplývají z pohlavních rozdílů. Někdy jsou za projevy sexuality označovány zejména ty, které souvisejí s pohlavním rozmnožováním, genitální a erotickou slastí ze sbližování, blízkosti nebo styku, případně genitálního sebeuspokojování, erotickou láskou a přitažlivostí. Někdy je pojem sexualita zužován ještě více, a to pouze na genitální a orgasmické aktivity, lidově sex. V moderní době je součástí sexuální identity též vědomí příslušnosti k některé ze sexuálních orientací.