Pohyb
Milan Jirsák
Posted in Tělo, Vybrané příspěvky

Pohyb

Snižuje riziko vzniku onemocnění srdce a cév.
Je prevencí proti obezitě.
Zlepšuje psychický stav a schopnost vyrovnat se se stresem a vyčerpáním.
Umožňuje nezávislý život ve vyšším věku.
Orgánové soustavy
Milan Jirsák
Posted in Tělo

Orgánové soustavy

Základní informace Všechny živé soustavy lze na základě jejich strukturní a organizační složitosti rozdělit do dvou skupin: 1. nebuněčné živé soustavy (viry, viroidy, virusoidy) a 2. buněčné živé soustavy = organismy (jednobuněčné, mnohobuněčné), přitom buňka je nejmenší známý útvar, který je schopný všech životních projevů. Orgánová soustava je souhrn orgánů spolupracujících v rámci jedné funkce organismu, […]

Nemoci
Milan Jirsák
Posted in Tělo

Nemoci

Nemoc (choroba, onemocnění) je patologický (chorobný) stav těla, porucha zdraví, která je projevem změny funkcí buněk a v důsledku i morfologickým (vnějším) poškozením těchto buněk, tkání a orgánů. Je to stav organismu vznikající působením zevních či vnitřních okolností narušujících jeho správné fungování a rovnováhu. Nepřítomnost nemoci je zdraví, tedy stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, který je výsledkem souladu ve vzájemném působení organismu a prostředí.

Mozek
Milan Jirsák
Posted in Tělo, Základní informace

Mozek

Základní informace Lidský mozek je řídící a spojující (integrační) orgán nervové soustavy. Řídí a kontroluje veškeré tělesné funkce, například činnost srdce, trávení, pohyb, řeč, ale i samotné myšlení, paměť nebo vnímání emocí. Váží přibližně 1300–1400 g, tedy 2 % lidské hmotnosti. Obsahuje přibližně 50–100 miliard (tedy asi 1011) nervových buněk (neuronů). Mezi nervovými buňkami existuje až biliarda (tedy […]