Signály směřující k rozvodu
Milan Jirsák
Publikováno v Nezařazené

Signály směřující k rozvodu

Základní informace Podle studie amerických psychologů v čele s Johnem M. Gottmanem se signály budoucího rozpadu vztahu skrývají v tom, jakým způsobem se partneři hádají. Seznam poplašných signálů Hrubý začátek rozhovoru: obviňování, kritika Smrtící formy zloby: kritika, pohrdání, odrážení útoku, zazdívání Zaplavení: po častém zaplavení kritikou a pohrdáním dochází k odpojování ze vztahu Reakce těla: zrychlení srdečního tepu a […]

Stavy a vztahy
Milan Jirsák
Publikováno v Vztahy

Stavy a vztahy

Základní informace Jestliže prožíváme sami se sebou vnitřní konflikty, tak nemůžeme věřit tomu, že lidé kolem nás budou s námi spokojeni a že budeme kolem sebe šířit jakési silové pole pohody, klidu a dobra. Když máme své vnitřní stavy špatné, budeme mít i vztahy špatné. Když máme špatné vztahy, i náš stav to může ohrozit. […]

Konflikty ve vztazích
Milan Jirsák
Publikováno v Aktuality, Vztahy

Konflikty ve vztazích

Základní informace V každém vztahu vznikají konflikty, jsou přirozenou součástí života. Konflikt je jednou z náročných životních situací. Jako konfliktní vnímáme situaci, v níž je nutno vybrat jednu z určitých variant či alternativ. Čím jsou vztahy mezi konfliktními stranami užší, tím se může stát konflikt intenzívnějším. To často neplatí při krátkodobém, povrchním nebo obchodním vztahu. Synonyma […]

Komunikace mezi lidmi
Milan Jirsák
Publikováno v Vztahy, Základní informace

Komunikace mezi lidmi

Základní informace Komunikace mezi lidmi je proces sociálního vzájemného působení (interakce) mezi dvěma nebo více osobami, při kterém probíhá sdělování a výměna informací. Cílem je (mělo by být) vzájemné pochopení a porozumění. Jedná se o proces nepřetržitý (komunikujeme neustále), neopakovatelný (vždy je to jinak, nově), nevratný (co se stalo, řeklo, je okamžitě minulostí – to nelze změnit, jen nově […]

Budování vztahu
Milan Jirsák
Publikováno v Vybrané příspěvky, Vztahy

Budování vztahu

Vztah je nikdy nekončící proces. Bez dodávání energie a potřebného času přechází vztah, jako všechno, v neuspořádanost.
Vztah není jistota.
V páru jsou lidé zdravější, spokojenější a později umírají.
Láska, vztah – modely
Milan Jirsák
Publikováno v Vztahy

Láska, vztah – modely

Základní informace Z psychologického pohledu je láska primární lidskou potřebou. Označuje silný pozitivní vztah náklonnosti, oddanosti nebo touhy. Na lásku je možné se dívat z různých pohledů, které popisují různé možnosti a vazby tohoto vztahu. Příklady modelů lásky, vztahů Biologický: láska jako zvířecí pud, sloužící k reprodukci a vychovávání potomků. Na dálku: komunikace prostřednictvím skypu, […]